Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de Stichting Stille Armen Maastricht wordt gevormd door de onderstaande vrijwilligers:

  • H. Beaumont, voorzitter
  • M. Walters, secretaris
  • P. Knols, penningmeester
  • S. Heunders, lid
  • Y. Paulissen, lid 

De Stichting Stille Armen Maastricht heeft géén werknemers in dienst en de bestuurders en alle andere vrijwilligers genieten géén vergoeding voor hun werkzaamheden.