Contact

Hulpaanvragen:

Aanvragen zullen alleen in behandeling worden genomen indien deze ingediend worden door een hulpverlener of een hulpverleners-instantie in Maastricht.

Particuliere aanvragen rechtstreeks en aanvragen van buiten Maastricht zullen door ons niet in behandeling worden genomen.

Contact uitsluitend per e-mail  info@stgsam.nl

Donaties
Donaties zijn te allen tijde welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur via info@stgsam.nl

Direct doneren kan natuurlijk ook. Ons IBAN-nummer is NL67RABO0158427882, t.n.v. Stichting Stille Armen Maastricht. Vanuit het buitenland heeft u ook de BIC-code nodig, deze is RABONL2U.