Doelstelling

De doelstellingen van de Stichting Stille Armen Maastricht zijn:

  • stille armen in de regio Maastricht fijne kerstdagen te bezorgen in materiële zin;
  • tussentijds personen of gezinnen in materiële zin bij te springen om de ergste nood te ledigen;
  • het bevorderen van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.