Verantwoording

De inkomsten van onze Stichting bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen, soms in de vorm van erfstellingen, legaten of schenkingen. Zo geven  de Stichting Lambert van Middelhoven, de Stichting Elisabeth Strouven en de Stichting Kannunik Salden elk jaar een substantieel bedrag.

Er wordt door onze Stichting een bestemmingsreserve aangehouden om ieder jaar opnieuw weer aan de behoefte te voldoen. Onder andere door de uitbreiding van het bestuur en een actieve werving van nieuwe donateurs is de Stichting de laatste jaren in staat geweest om meer gezinnen en alleenstaanden te helpen.

Onze Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41078595 en heeft tevens de ANBI-status met fiscaal nummer 816691708.

Overzicht geleverde kerstpakketten:

klik hier


 Financiële verslagen