Contact

Hulpaanvragen

Bent of kent u een gezin dat onder de armoede grens leeft? Dan kunt u - via een hulpverlener of hulpverlenersinstantie in Maastricht - een aanvraag indienen bij info@stgsam.nl. Zo blijft onze hulp anoniem voor de ontvangende partij.

Rechtstreekse aanvragen en aanvragen van buiten Maastricht kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Donaties

Met uw donatie kunnen we nog meer gezinnen helpen. U kunt ons steunen op rekeningnummer NL67RABO0158427882, t.n.v. Stichting Stille Armen Maastricht. Vanuit het buitenland heeft u ook de BIC-code nodig, deze is RABONL2U.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze stichting en onze goede doelen acties of sparren over een eventuele samenwerking, dan kunt u ons mailen op info@stgsam.nl 

Disclaimer

Privacyreglement