Donateurs

Onze stichting is volledig afhankelijk van donaties die wij jaarlijks ontvangen. Enkele trouwe donateurs zijn: het Elisabeth Strouvenfonds, Stichting Lambert van Middelhoven, Stichting Kannunik Salden Nieuwenhoven, Sint Clemens Stichting en de Jan en Clara Nijssen stichting. Maar ook diverse stichtingen die niet bij naam genoemd willen worden.

Verder zijn wij in het verleden op een fantastische wijze gesteund door acties van particulieren en verenigingen zoals de Duck Race, Zweit veur Leid, de Taolkalender en het Preuvenemint 2019.

Wilt u ons ondersteunen en vaste donateur worden van onze stichting, vul dan het formulier op deze pagina in. Onze penningmeester neemt dan contact met u op. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Donateur worden

Ja, ik word tot wederopzegging donateur van de Stichting Stille Armen Maastricht en wil elk jaar doneren.