Kerstactie

De stichting Stille Armen heeft als doel de stille armoede zoveel mogelijk te verzachten. De grootste actie die wij hiervoor op touw zetten is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie.

650 gezinnen/alleenstaande geholpen in 2019

Afgelopen jaar hebben we maar liefst 650 gezinnen/alleenstaande mogen verrassen met in totaal 800 kerstpakketten. Het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft en niet zichtbaar is voor de hulpinstanties, groeit helaas jaarlijks. Het aantal gezinnen dat wij met Kerst steunen is de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld: uw hulp is dus zeer welkom!

Onze inkomsten bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen. Vaak in de vorm van erfstellingen, legaten of schenkingen. Enkele trouwe donateurs zijn de Stichting Lambert van Middelhoven, Elisabeth Strouvenfonds, de Sint Clemens Stichting en de Stichting Kannunik Salden Nieuwenhof die elk jaar een substantiële bijdrage schenken. Daarnaast werken wij samen met diverse andere initiatieven in de stad Maastricht, de Vincentiusvereniging, Trajekt, en een aantal kleinere organisaties en particuliere initiatieven.

Wilt u een bijdrage leveren of een kerstpakket doneren?

Neem dan contact met ons op!

Stille armoede gun je niemand.