Bestuur

70 Vrijwilligers

Stichting Stille Armen Maastricht is opgericht in 1993 en bestaat uit circia (circa) 70 vrijwilligers. De basis werd gelegd door een medewerker van de Belastingdienst die in de 40-er jaren van de vorige eeuw besloot om armlastige gezinnen te voorzien van kerstpakketten. Anoniem. Dit initiatief nam tijdens de oorlogsjaren steeds grotere vormen aan en is uiteindelijk uitgegroeid tot een grote vrijwilligersorganisatie die jaarlijks ruim 650 kerstpakketten vult, verpakt en verspreidt. Nog steeds anoniem. En met heel veel toewijding en enthousiasme.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Stille Armen Maastricht wordt gevormd door H. Beaumont (voorzitter), M. Walters (secretaris), P. Knols (penningmeester), L. Bovens (werkgroep kerstactie), R. Beaumont (vice voorzitter en werkgroep noodfonds), S. Heunders (lid) en Y. Paulissen (lid), V.Severijns (PR en communicatie). De Stichting heeft géén werknemers in dienst en de bestuurders en alle andere vrijwilligers ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verantwoording

Onze stichting houdt een bestemmingsreserve aan zodat we elk jaar aan de toenemende behoefte kunnen voldoen. Ons beleidsplan en financiële jaarverslagen zijn openbaar.

Beleidsplan

Het beleidsplan heeft betrekking op de periode 2018-2020 en verwoordt de doelstellingen en verwachte resultaten van onze stichting.

Financiële verslagen

In onze financiele jaarverslagen vindt u onze balans en resulatenrekening.

Statuten

KvK 41078595 | ANBI | BTW 816691708 | NL67RABO0158427882 | bic RABONL2U