Wie wij zijn

Het dagelijkse bestuur van de Stichting Stille Armen Maastricht wordt gevormd door:

Harrie Beaumont, voorzitter
Maaike Walters, secretaris
Paul Knols, penningmeester

Zij worden nog ondersteund door 4 bestuursleden. 

Daarnaast zijn circa 80 vrijwilligers actief tijdens onze kerstactie en behulpzaam met de uitvoering van ons noodfonds.
De stichting heeft geen werknemers in dienst en de bestuurders en alle vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan - Dit plan heeft betrekking op de periode 2022-2024 en verwoordt de doelstellingen en verwachte resultaten van onze stichting.
Financieel verslag - In dit verslag vindt u onze laatste balans en resultatenrekening.
Privacy verklaring - Privacyreglement Persoonsgegevens Stichting Stille Armen Maastricht.

Bankrekening: NL67 RABO 0158 4278 82

Onze stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41078595

Wij hebben de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zijn als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 816691708.

Stichting Stille Armen is een erkend doel! Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen. Bezoek voor meer informatie onze CBF pagina.

Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van de onderstaande gegevens. Na ontvangst wordt contact met u opgenomen.